Kdy má provedení IVF naději na úspěch?

Žena není starší než 45 let,

Děloha a alespoň jeden vaječník jsou funkční,

V spermiogramu muže jsou prokázány spermie, nebo jsou alespoň tvořeny ve varlatech.

Jak IVF probíhá?

In vitro fertilizace je latinské označení pro oplodnění mimo tělo. To znamená, že nejprve jsou po předchozí hormonální stimulaci odebrána vajíčka, které se pak spojí v živném roztoku (médiu) se spermiemi partnera.

Po úspěšném oplodnění se vajíčko, popřípadě embrya vloží do dělohy. Pokud se alespoň jedno z embryí zanoří, může začít těhotenství. Co na první pohled vypadá jednoduše, je v praxi složitou událostí, která se musí sladit v mnoha po sobě jdoucích krocích.